GDPR policy

Personuppgiftshantering för Marcus Bygg AB

 1. Inledning och syfte:

Syftet med Marcus Bygg AB GDPR policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med Eus dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Syfte och ändamål att hantera uppgifterna är att kunna fakturera, få säljstatistik, underlätta för kontakter och marknadsföring.

 1. Tillämpning och revidering:

Jag ägare till Marcus Bygg AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas minst en gång per år och uppdateras vid behov. Undertecknad ansvarar för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

 1. Organisation och ansvar:

Ägare har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs.

 1. Begrepp och förkortningar: A) Personuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. B) Registrerad: Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register. C) Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.
 1. Personuppgiftsbehandling:

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

 

Information och åtgärder om personuppgifter som Marcus Bygg AB samlar in: 

A) Köpande kunder: Syfte är registrering och försäljningsstatistik. Köpande kunder registreras i Wisma bokföring och faktureringsprogram när kunden faktureras första gången. Kunder med registrerade kontaktpersoner som inte har handlat den senaste 12 månaderna ska tas bort ur kundregistret. Kunden finns kvar en längre tid p g a bokföringslagen. Personuppgifter lagras och skyddas av säkerhetssystem, antivirusprogram, brandväggar etc.

B) Leverantörer: Dito A köpande kunder.

C) Bokningar på hemsidan: Bokningar som görs på hemsidan i publiceringsverktyget WordPress lagras på webbservern på One.com webbhotell. Personuppgifterna raderas efter 1 år om inte kunden har önskat det tidigare.

D) Hemsidan: Policy är publicerad på hemsidan www.marcusbyggab.se

 

Varberg 2018-10-20

Marcus Hellström

Marcus Bygg AB